Пропускане към основното съдържание

Счетоводни услуги за малка фирма

Счетоводството и данъците могат да бъдат много трудна материя за възприемане, ако нямате познание в тази област.


Ето някои от нещата, с които счетоводните услуги за малки фирми могат да Ви бъдат полезни:


• Координират Вашите данъчни задължения.


• Следят за правилното водене на всичките Ви приходни и разходни документи.


• Изготвяне на данъчни декларации.


• Осигуряване на данъчни консултации.


• Предоставяне на информация за допустимите разходи.


• Работа по всичките Ви служители.


• Изготвяне на справки за всякакви финансови казуси – печалби, задължения, ДДС и т.н.


Много собственици на малки фирми се притесняват от наемането на счетоводни услуги, поради разходите, които има по тях, но погледнато в дългосрочен план счетоводните услуги не са скъпи. Те ще Ви помогнат да развиете бизнеса си по по- добър начин, да спестите средства когато може и да максимизирате печалбите си.


Така че, когато обмисляте наемането на счетоводител, мислете за това дали си струва риска да управлявате собствените си сметки и дали имате нужните знания и време да го правите. Счетоводните услуги за малки фирми са достъпни и необходими, а когато намерите и подходящата счетоводна къща те могат да повишат и печалбите Ви.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.