Пропускане към основното съдържание

Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор?

Ако стартирате бизнес, или все още обмисляте някаква предприемаческа дейност, няма как да подминете и счетоводството. Да възложите ли счетоводството на счетоводна къща? Да наемете ли счетоводител на трудов договор? Ако все още нямате утвърдена позиция по въпроса, ще Ви дадем насоки за положителните и отрицателните страни на двете възможности.


Счетоводна къща

Най- голямото предимство на счетоводното обслужване от счетоводна къща е по-ниската цена. Цената е обвързана с броя на документите, а понякога и с размера на оборота на дружеството. Повечето счетоводни къщи публикуват в своите интернет страници цените за счетоводно обслужване, и е добре да се запознаете с тях предварително. Можете да се спрете на ежемесечно обслужване, а ако фирмата Ви има много малко документи - на годишно счетоводно обслужване.

В счетоводните къщи ежедневната дейност е организирана така, че винаги има кой да отговори на въпросите или да приеме документите Ви. Дори някой от счетоводителите да е в отпуск, винаги има кой да го замести. Няма да имате допълнителен разход за счетоводни семинари, или друг разход за поддържане на нивото на знанията на счетоводителя.

Много голяма част от счетоводните къщи предлагат и допълнителни услуги - юридически, административни - подаване на документи в различните институции (общини, агенции), следене на сроковете за разплащане с контрагенти, дори управление на банковите Ви сметки. Ако се спрете на този вариант, е много важно да подпишете договор за счетоводно-консултантско обслужване - с подробно описание на поетия ангажимент от счетоводната къща.
Разбира се, не можете да очаквате от служителите в счетоводната къща да са толкова обвързани с бизнеса Ви, както евентуален Ваш служител назначен на трудов договор.

Счетоводител на трудов договор

Финансово-счетоводните специалисти на трудов договор са лукс, който не всяка фирма може да си позволи. Може да ви струва в пъти повече в сравнение с обслужване от счетоводна къща. Освен редовното изплащане на трудовото възнаграждение и осигуровките, би трябвало да се погрижите и за актуализацията на знанията му чрез семинари, курсове, подходяща счетоводно-финансова литература.

Хубавото е, че счетоводителят винаги ще е наблизо при възникнали въпроси или спешни случаи. Можете да му възложите цялостния контрол върху документооборота, воденето на касовата наличност, извършване на банкови разплащания. Вашият счетоводител би могъл дори да извършва дейности като финансово планиране и бюджетиране. По този начин ще освободи Вашето време за да се отдадете на бизнеса си.

Счетоводителят на трудов договор е вариант, който е най-подходящ за големи фирми със значителни приходи и документообороти. Ако бизнесът Ви е малък, но планирате неговото разрастване, също е добре да помислите за наемането на счетоводител, който да работи само за вас.

При сключването на трудов договор със счетоводител, е важно да обърнете внимание на съдържанието му. Неразделна част от трудовия договор е длъжностната характеристика, в която се описват задълженията и отговорностите на служителя. Ще възлагате ли на счетоводителя да извършва разплащания с контрагенти, ще отговаря ли за паричните средства в брой? Дори бихме Ви посъветвали, трудовият договор да бъде изготвен от адвокат. Ако сте неприятно изненадани от своя счетоводител, или се окаже че той не изпълнява задълженията си съвестно, този добре изготвен трудов договор ще е основният инструмент с който ще защитите правата си.

И за финал,независимо дали сте се спрели на варианта да наемете счетоводител на трудов договор, или ще сключите консултантски договор със счетоводна кантора - бъдете много внимателни с избора си. Проучете внимателно бъдещия си партньор, изучете репутацията му, и професионалния му опит.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.