Пропускане към основното съдържание

Надбавките за второ и трето дете се вдигат


Това ще стане с промяна в Закона за семейното подпомагане.

Надбавките за второ и трето дете ще се вдигнат, за да се насърчи раждаемостта. Това обяви вицепремиерът и министър на социалната политика Ивайло Калфин през уикенда. Това ще стане с промяна в Закона за семейното подпомагане.

Предвижда се добавките за едно дете да станат 30 лв., за второ - 80 лв., а тридетните родители да получат 130 лв. За всяко следващо дете ще се дават по 20 лв., така че при 4 деца ще се вземат общо 150 лв.

Досега за едно дете се полагаха 35 лв., за две - 50 лв., а за следващите по 35 лв. Тази седмица поправките ще бъдат качени на сайта на социалното министерство за публично обсъждане.

Правителството ще предприеме и мерки срещу ранната раждаемост. "Практиката деца да раждат деца трябва да отпадне", е категоричен Калфин. За това ще се разчита основно на здравните медиатори.

Предвижда се още родителите на непълнолетни майки да не получават детски добавки. Това ще стане с изменения в Закона за семейните помощи за деца. В момента детски могат да получават както майката на малолетната, родила дете, така и тя самата.

За майките студентки получаваната помощ при раждане ще се раздели на две и втората част ще се получава след представяне на бележка за заверен семестър. Целта е да се сложи край на злоупотребите, при които бременните се записват в университет само за да получат парите, след което не се връщат на учебната скамейка. В момента студентките майки получават накуп 2800 лв.
Източник:в. СЕГАСнимки:sxc.hu

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.