Пропускане към основното съдържание

Публикации

Показват се публикации от юни, 2015

Обезщетения при трудоустрояване

Работодателят ми ме  трудоустрои  на подходяща за здравословното ми състояние работа по  предписание на здравните органи . Получавам заплата, но заедно с това в определени случаи имам право на обезщетение. Кога имам право на обезщетение при трудоустрояване? Когато заедно са налице следните три условия: Осигурен съм за:

Членствени права и задължения на съдружниците в ООД

Ситуацията: Пълен напред към финансовия просперитет! И аз като всеки един човек се искам да постигна финансово благосъстояние и поради тази причина съм склонен да рискувам и да се впускам в различни начинания. Такова начинание е и участието в търговско дружество. Но, преди да се хвърля в дълбоката вода на търговските сделки, е добре да знам какви са правата ми като съдружник в Дружество с ограничена отговорност (ООД). Условно, мога да ги разделя на две групи: Неимуществени права: Неимуществените права са такива, от които аз не черпя директно финансова изгода. Те са свързани главно с управлението на дружеството и вземането на решения за дейността му. Такива права са: да участвам в управлението на дружеството, т.е. да получа покана и да присъствам на Общото събрание на дружеството, както и да гласувам при вземане на решения от него.  Трябва да получа поканата най-рано 7 дни преди провеждане на събранието. Тя трябва да съдържа дневния ред, т.е. въпросите, които ще бъдат разглеждани (н

Кои доходи са необлагаеми?

За да се издържам, аз получавам доходи от различни места и на различни основания – заплати, стипендии, обезщетения, успешни сделки. В голяма част от случаите аз дължа данък върху получения доход и накрая сумата, която остава за мен, не е толкова голяма колкото си я представях. Но има доходи, при които аз не дължа данък в качеството си на физическо лице. Кои доходи са необлагаеми? Доходи, придобити през данъчната година от продажба или замяна на недвижими имоти: – един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването на имота от мен и датата на продажбата или замяната му са изминали повече от 3 години; – до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването на имотите от мен и датата на продажбата или замяната им са изминали повече от 5 години. За дата на придобиване на дохода се смята датата на: плащането – при плащане в брой или по банков път; получаването на дължимото – за непаричен доход; прехвърляне на права