Пропускане към основното съдържание

9-те най-големи грешки в CV-то, които „убиват” шансовете за интервю


9-те най-големи грешки в CV-то, които „убиват” шансовете за интервю

Автор: Яница БояджиеваВероятно сте писали и пренаписвали CV-то си толкова много пъти, че вече мислите, че знаете всички клопки, които „убиват” шансовете за интервю.


В един силно конкурентен пазар на труда обаче дори дребните детайли са от значение и често нещата, които приемаме за даденост, са именно тези, които ни спъват.


Услугата за изготвяне на професионални автобиографии StandOut CV е подбрала най-необичайните грешки, които кандидатите за работа правят в CV-тата си. Някои от тях са очевидни, но за други едва ли сте предполагали, че могат да ви изиграят лоша шега.

Вижте следния списък на най-сериозните от тях, описани от изданието Business Insider:

Твърде много страници - ценка на щетата: средна

Работодателите са заети хора с твърде малко време, за да четат историята на живота ви. Едно CV трябва да се побере в рамките на не повече от две страници или, ако наистина сте икономични, една страница. По-малко определено е по-добре.

Нелепи, недоказуеми твърдения - Оценка на щетата: средна

Това е очевидна грешка, но същевременно е често срещан проблем. Тъй като не можете да докажете, че сте „най-добрият търговски представител в Европа” или „водеща фигура в индустрията”, по-добре се придържайте към достоверни твърдения – като това, което в действителност сте направили.

Стени от текстове - Оценка на щетата: средна

Има причина параграфите да съществуват. Те правят текста по-лесно смилаем, добавяйки фин поток и акцент.

Стените от текстове са сред най-сериозните причини едно CV да бъде хвърлено направо в кошчето за боклук. Пишете с изобилие от параграфи или най-добре не пишете толкова много за едно нещо.

Необясними празни места в кариерата ви - Оценка на щетата: висока

Почти всеки е имал няколко месеца, в които не е работил, но работодателите ще забележат всякакви времеви несъответствия. Ако сте правили неща за развлечение като пътувания или доброволческа дейност, споменете ги. Ще изглеждате всестранно развити.

Твърде малко за настоящата ви позиция - Оценка на щетата: висока

Дори и да не говорите много за предишните места, в които сте работили, ще трябва да разкажете повече за това, което правите в момента. Говорете за уменията и постиженията в настоящата или най-скорошната си работа.

Лъжи - Оценка на щетата: висока

Ще си кажете: „Всеки лъже в CV-то си”. Това обаче само по себе си е лъжа и не си струва риска да бъдете хванати по време на евентуално интервю. Ще е дори още по-лошо, ако получите работата и не можете да изпълните задачите, за които твърдите, че притежавате необходимите умения.

Неправилна подредба на предишни местоработи - Оценка на щетата: висока

Избройте предишните си местоработи в обратен хронологичен ред – най-скорошната да е първа. Компаниите се интересуват повече от това какво сте правили през миналата година, отколкото преди десетилетие.

Прекалено прост език - Оценка на щетата: висока

Яснотата е важна, но е важно и да не звучите като дете. Няколко описателни думи за опита и способностите ви са по-значими, отколкото дълги и едносрични изречения.

Липса на насоченост към конкретния работодател - Оценка на щетата: висока

Ако ще поправяте само една грешка в автобиографията си, то нека да е тази. Защо наистина искате да работите за компанията, в която кандидатствате? Уменията ви наистина ли подхождат на обявената длъжност?

Когато един работодател прочете дадено CV, той наистина иска само да разбере дали можете да свършите работата, затова се уверете, че автобиографията ви изрично показва, че можете и защо искате. Ако не можете, то тогава вероятно е добра идея да не кандидатствате.

Източник: https://money.bg

Коментари

Популярни публикации от този блог

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет